آخرین اخبارخبرشرکت کشت و دام ایثار بهاران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت ایثار بهاران (سهامی خاص)، با توجه به آگهی منتشره در روزنامه نسل فردا مورخ 1399/04/03 و در ساعت 9 صبح مورخ 1399/04/14 در دفتر شرکت با حضور کلیه سهامداران تشكيل شد.

در این جلسه تصمیماتی در جهت تصویب صورتهای مالی، قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع، انتخاب بازرس قانونی، انتخاب روزنامه جهت درج آگهی­‌های شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد، اتخاذ گردید.