آخرین اخبارشرکت ایثار سپاهان

مجامع عمومی فوق‌العاده شرکت ایثار سپاهان در روز سه‌شنبه مورخ 1399/06/11 رأس ساعت 8 صبح و 9 صبح و مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده رأس ساعت 10 در محل شرکت به آدرس اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، کوی بابک، پلاک 15 با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.