آخرین اخبارخبر

مجامع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده رأس ساعت 9 صبح و عمومی فوق العاده راس ساعت 11 صبح شرکت ایثار اصفهان در تاریخ 1399/09/30 در محل شرکت ایثار اصفهان به آدرس اصفهان، چهارراه فلسطین، ابتدای خیابان فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه اول، واحد 4 با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.