آخرین اخبارخبرشرکت کشت و دام ایثار بهاران

مجامع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 9 صبح و عمومی فوق العاده راس ساعت 11 صبح شرکت کشت و دام ایثار بهاران در تاریخ 1400/03/10 در محل شرکت کشت و دام ایثار بهاران به آدرس اصفهان، چهارراه فلسطین، ابتدای خیابان فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه دوم، واحد 11 با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.